Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht stelt particulieren in staat om een dienst die via internet wordt afgenomen te annuleren. De termijn waarbinnen dit kan is tot 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. U bent niet verplicht een reden op te geven voor uw annulering, al stellen wij dit wel op prijs.
Een particulier kan de overeenkomst onder andere herroepen door een ticket in te dienen via Mijn Account. Ook kan hij of zij gebruikmaken van het formulier voor herroeping.
Nadat PeaceWeb de mededeling heeft ontvangen, krijgt de particulier per e-mail een bevestiging.
Alle reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat een particulier heeft herroepen, kosteloos terugbetaald.

Klik hier om contact op te nemen.


Uitzondering Herroepingsrecht

Zakelijke klanten zijn te allen tijde uitgesloten van het herroepingsrecht.