Privacy en Cookies

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij bij het plaatsen en afrekenen van uw bestelling om enkele persoonsgegevens.

Verder biedt de website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Tot slot kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief.

Wij verwerken van u de volgende gegevens (medeafhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site):

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en/of u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Beveiliging

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

Verstrekking aan derden

PeaceWeb verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Voor de registratie van domeinnamen worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de uitgevende instantie en aan eventuele registrars (tussenpartijen) welke PeaceWeb als leverancier gebruikt. Deze partijen en PeaceWeb kunnen voor gTLD domeinnamen* reservekopieën (back-ups) van uw domeinnaamgegevens maken en in bewaring stellen bij een derde partij. Tevens worden uw domeinnaamgegevens publiek zichtbaar gemaakt via de WHOIS-server van de uitgevende instantie.
*met gTLD worden domeinnamen van het type generic, generic-restricted of sponsored bedoeld, zoals aangegeven bij IANA.

Verplichte domeinnaamgegevens

Tenzij aangegeven als optioneel, zijn gegevens waar PeaceWeb u om vraagt verplicht voor de levering van domeinnamen. In de domeinnaamvoorwaarden vindt u meer informatie over het privacybeleid van de registrerende instanties.

Aanpassen van uw gegevens

U kunt uw klantgegevens inzien en aanpassen via Mijn Account. Eenmaal ingelogd gaat u naar 'Account'. Hier vindt u uw contactgegevens en kunt u deze wijzigen.
Ook uw domeinnaamgegevens past u aan via Mijn Account. Eenmaal ingelogd gaat u naar 'Support' > 'Contact opnemen'. Vervolgens volgt u de stappen.
Indien de naam van de domeinnaamhouder wijzigt, is een overdracht nodig.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Neem hiervoor contact met ons op via Mijn Account. Eenmaal ingelogd gaat u naar 'Support' > 'Contact opnemen'. Vervolgens volgt u de stappen. Indien u geen klantnummer heeft bij PeaceWeb, kunt u uw verzoek richten aan marketing@peaceweb.nu.

Profilering

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor profilering. Hierbij komen we op basis van uw persoonsgegevens tot één of meerdere profielen. Deze profielen stellen wij op aan de hand van geautomatiseerde algoritmes en aan de hand van informatie uit contactmomenten met onze Klantenservice. Met deze profielen kunnen wij u betere en gerichtere commerciële aanbiedingen doen. Uiteraard heeft waarborging van uw privacy hierbij de hoogste prioriteit.

Cookies

PeaceWeb hecht veel waarde aan de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de website en de diensten. Om deze reden maakt PeaceWeb gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Bij gebruik van onze website geeft u toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Wij maken gebruik van de volgende applicaties: LiveChat, Google Tag Manager, Google Analytics, Visual Website Optimizer, Facebook Connect, Facebook Social Plugins, Google+ Platform, Gravatar, Twitter Advertising, Twitter Button, Twitter Syndication, Bing Ads, DoubleClick, DoubleClick Bid Manager, DoubleClick Spotlight, Facebook Custom Audience, Flashtalking, Google AdWords Conversion, Google Dynamic Remarketing en MediaMath. Daarnaast plaatsen wij cookies via verschillende affiliatenetwerken.

Wij gebruiken deze cookies voor de volgende doeleinden:

Wij hebben geen controle over wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze aanbieders en hoe zij met cookies omgaan, bekijkt u de privacyverklaringen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen) van deze partijen.

Over deze verklaring

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

PeaceWeb behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met PeaceWeb via:

Hoofdkantoor:
Noord-Brabant, Nederland
Schoolstraat 20, Rosmalen
Telefoonnummer: +31 (0)85 33 050 60
E-mail: info@peaceweb.nl

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 15 november 2017.